NİZİP TİCARET BORSASI VE MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİ İLE HİJYEN EĞİTİMLERİ

NİZİP TİCARET BORSASI VE MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİ İLE HİJYEN EĞİTİMLERİ

05.07.2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliğine göre yönetmelik kapsamındaki işyerlerinde doğrudan hizmet veren tüm çalışanların, bizzat çalışıyor ise işyeri sahiplerinin ve işyeri işletenlerin 5 Temmuz 2014 tarihine kadar Mesleki Eğitim Merkezlerince onaylı hijyen eğitimi almaları gerektiği, yapılacak denetimler esnasında çalışanların hijyen eğitimi belgelerinin olup olmadığı sorgulanarak, 5 Temmuz 2014 tarihinden sonra hijyen eğitimi belgesini almamış kişileri çalıştıran işyerlerine 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 maddesine göre işlem yapılıp, eğitim almamış her bir çalışanı ayrı ayrı olarak değerlendirip, kişi başı 250–1000  TL arası cezai müeyyide uygulanması öngörülmektedir.

Söz konusu Yönetmelik aşağıda belirtilen iş kollarını kapsar:

a) Gıda üretim ve perakende iş yerleri.

b) İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri.

c) Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.

ç) Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler.

d) Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları.

Bu Yönetmelik kapsamında Nizip Ticaret Borsası ve Nizip Mesleki Eğim Merkezi Müdürlüğü işbirliği İle Hijyen Eğitimleri düzenlenecektir.

Eğitimler Borsamız Eğitim Salonunda düzenlenecek olup, kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Kurs Bitirme Belgesi” (Hijyen Eğitim Belgesi) verilecektir.

Eğitimler Ağustos ayı içerisinde belirlenecek olan bir tarihte verilecek olup, günde 4 saat ve toplamda 8 saat olmak üzere 2 gün süreyle düzenlenecektir.

 

Eğitimler için Nizip Ticaret Borsasına ön müracaat yapılması gerekmektedir.

Kayıt için gerekli Belgeler:

1.    Kimlik Fotokopisi

2.    Öğrenim Belgesi Fotokopisi

3.    1 Adet Vesikalık Fotoğraf

 

İrtibat Telefon: 0 342 518 1690