Seyahat acentelerine zor durumda

Seyahat acentelerine zor durumda

Seyahat acentelerine zor durumda

Ubsad yönetim kurulu üyesi Özyurt Turizm işletmesi Mustafa Özyurt, zor dönemden geçen seyahat acenteleri hükümetten destek istedi.

Özyurt, Seyahat acentaları, pandemi, özellikle de Bayram tatilinde uygulanan kısıtlamalar nedeniyle çok ağır mali güçlükler içindedir. Bu sene ve önümüzdeki sene yapacağımız faaliyetlerden kâr elde edilmesi mümkün değilken zararına, nakit akış ve tüketicimizi kaybetmemek için yapılacak işlerden TGA Turizm Payı ödemek zorunda olmak, iş yapmadığımız dönemde de beyanname vermek ve bu nedenle bazı bedeller ödemek bizleri derinden yaralamaktadır.

Seyahat acentası olarak acil desteğe ihtiyacımız vardır. Bakanlığın; 2021 yılı aidatının bu yıl için alınmamasını, geçmiş dönem aidat borçlarının 24 ay ötelenmesini acentaların ödemekte her yıl zorlandığı ve emsal kurumlarla kıyaslandığında en yüksek aidat olan yıllık Türsab aidatının kanuni düzenleme ile makul seviyelere getirilmesi
TGA turizm payını 2021 ve 2022 yıllarında almaması, KÇÖ desteğinin seyahat acentaları için 2022 yılına kadar devamının sağlaması, seyahat acentaları için kamu bankaları veya kamu kaynaklarından bir kısmı hibe, bir kısmı faizsiz kredi olmak üzere mali destek sağlanması
2021 ve 2022 yılları fuar katılımlarımızda uçak ve stand bedelinin TGA tarafından karşılanması konularında gerekli çalışmaları yaparak turizmin en önemli unsuru olan biz seyahat acentalarının yaşamasını sağlamasını talep ettiklerini belirtti.