NTO DA ZEYTİNYAĞI SEKTÖR ANALİZİ PROJESİ ÖN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

NTO DA ZEYTİNYAĞI SEKTÖR ANALİZİ PROJESİ ÖN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Nizip Ticaret Odası Zeytinyağı Sektör Analizi Projesi Ön Değerlendirme Toplantısı Nizip Kaymakamı Yaşar Karedeniz ve zeytin, zeytinyağı sektöründen oluşan üyelerin katılımlarıyla Nizip Ticaret Odası meclis toplantı salonunda yapıldı.

Yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, NTO olarak, en önemli sektörlerimizden olan zeytin ve zeytinyağı sektörüne büyük önem göstermekteyiz. Bu nedenle bir dizi çalışmalar yapmaktayız ve yapmaya devam edeceğiz.

Nizip Ticaret Odası olarak, Nizip’te zeytinciliğin durumunun incelenmesi amacıyla Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliğimi Yönetim Kurulu’na başvuruda bulunulmuş ve talep uygun görülmüştür. Bu kapsamda 14–16 Ekim 2005 tarihleri arasında, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Sofralık Zeytin Teknolojisi ve Ege İhracatçılar Birliği’nden yetkililer gelerek çalışmalara başlanmıştır. Ziyaret sonrasında heyet tarafında kapsamlı bir rapor hazırlanarak tarafımıza ve Tarım Bakanlığı’nın ilgili kurum ve kuruluşlarına arz edilmiştir.

Nizip Ticaret Odası olarak “Nizip Zeytinyağı” coğrafi işaret başvurusunda bulunarak, 2009 yılından bu yana yapılan gerekli çalışmaların ardından Nizip Zeytinyağının coğrafi işaretinin alınarak, 03 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Zeytinyağı sektörünün kalkınması kapsamında 17-18-19 Ocak tarihlerinde Odamız ile Gaziantep Ticaret Borsası ve Nizip Ticaret Borsa’sı işbirliği ve Zeytindostu Derneği organizasyonuyla İtalyan Uluslararası Zeytinyağı Birliği (IOC) tarafından akredite edilmiş Uluslararası geçerliliği olan ONAOO - Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva (İtalyan Tadımcılar Birliği) kurumundan gelen İtalyan Eğitmenler tarafından eğitim verilmiştir. Eğitimlere ülkemizin farklı bölgelerinden 51 kişi katılım sağlanmıştır.

Zeytinyağı sektörü ile ilgili çalışmalarımız sadece yukarıda belirtilenlerden ibaret değildir. Bu kapsamda bilgilendirme seminerleri yapılmakta, sektörle ilgili ulusal toplantılara katılım sağlanmakta ve gündem takip edilmektedir. Bu doğrultuda zeytinyağı sektörü ile ilgili çalışmalarımızın devamı olması amacıyla bu projemizi hayata geçirmeyi hedeflemekteyiz.

Ayrıca projemiz kapsamında yapılacak çalışmalara sonrasında oluşturulacak rapor ile ilçemizde bulunan TC Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, Nizip Ticaret Borsası, Nizip Ziraat Odası, Nizip Zeytin-Antep Fıstığı Üreticileri Birliği Derneği çalışmalarına da fayda sağlayacaktır.

Zeytin ve zeytinyağı ilçe, bölge ve ülke kalkınmasında ve sağlık alanında önemli bir role sahiptir. Ancak ülkemizdeki zeytinyağı üretim ve tüketimini dünya çapında düşündüğümüzde yeterli olmamaktadır. Gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen yağ tüketimi ortalama 24 kg, Türkiye’de kişi başına düşen yağ tüketimi ise ortalama 14 kg’dır. Bunun yanı sıra Türkiye’nin yıllık yağ ihtiyacı yaklaşık 1 mlyon 300 bin  ton olmakla beraber Türkiye’nin toplam  bitkisel yağ üretimi 600.000 ton civarındadır, ne yazık ki yağ üretiminin sadece ortalama 90.000 tonu Zeytinyağı olmaktadır. Dünya genelinde ele aldığımızda üretimde 8.sırada bulunmakta ve %5.55 lik bir paya sahip olmaktadır. Ülkemizde zeytin yetiştirmeye elverişli birçok alan bulunmasına rağmen bu sonuç pek iç açıcı değildir.

İlçemizde 210.000 dönüm zeytin arazisi ve bu arazi üzerinde 4 Milyon zeytin ağacı bulunmakta (yeni ekilen fidanlarla birlikte). 1 dönüm içerisinde yer alan zeytin ağaçlarından ortalama 300-350kg zeytin elde edilmektedir. Yıllık ortalama 50 ile 70 bin ton zeytin rekoltesine ulaşılmakta ve 10-15 bin tonu salamura için ayrılmakta geri kalan zeytinden ise 5 ile 7 bin ton zeytinyağı elde edilmektedir. Mevcut durumu ele aldığımızda ilçemiz zeytinyağı üretimi için büyük bir potansiyele sahip bulunmakta süreçte yaşanan eksikliklerden dolayı yeterli verim elde edilememektedir. Projemizde ilçemizin zeytinyağı sektörünü ele alınarak çalıştay ve mevcut durum analizi yapılacak ve bu sayede sorunların ortaya çıkması sağlanacaktır. Ortaya çıkan sorunlar incelenerek, odamız tarafından firmalarımıza gerekli iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.

Zeytinyağı sektörü dünya çapında düşünülecek olursa büyük önem arz etmekte ve büyük bir Pazar payına sahip olmaktadır. İlçemiz de belirtildiği üzere zeytinyağı üretimde güçlü bir potansiyele sahip olmasına rağmen beklenen verim elde edilememektedir. Ayrıca Nizip Zeytin Yağı coğrafi işareti odamız tarafından alınmış ve tanıtım süreciyle birlikte firmalarımıza kullanma haklarının verilmesi çalışmalarına başlanacaktır. Firmalarımız, coğrafi işareti kullanmaya hak kazanmaları için bazı gerekliliklere sahip olmak zorundadır. Bu nedenle sektör analizi yapılmalı ve firmalarımızın hangi seviyede olduklarının tespitiyle gerekli desteklerin sağlanması gerekmektedir.

Bu kapsamda projemize destek olmanızı sizden özellikle rica etmekteyim. Projemiz ile sektörümüzün sorunları ele alınarak çözüm önerileri de içeren bir rapor oluşturulacak. Umarım çalışmalarımız sonuncunda Nizip zeytinyağımız için önemli bir adım atmış olacağız dedi.

Nizip kaymakamı yaşar Karadeniz ise;

Nizip zeytinyağı konusunda markalaşmaya gidilmesinin ve baskısız tenekelerden kurtulup artık marka bilinci oluşması gerekmektedir. Nizip Ticaret Odası’nın almış olduğu Nizip Zeytinyağı Coğrafi İşaretinin ve Zeytinyağı Sektör Analizi Projesinin markalaşma sürecinde önemli bir adım olduğunu belirtti ve bu güzel çalışmaları için Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt’a teşekkür etti.